Kontakt

RMD-lægerne kan altid kontaktes på telefon, telefax og / eller e-mail. I sidstnævnte kan man medsende fotodokumentation.

Telefon +45 7545 6766
Telefax +45 7545 6750
E-mail: rmd@rsyd.dk

For sikker optimal patientsikkerhed og lægefaglig kvalitet af telekonsultationerne er det anbefalelsesværdigt, at udfylde og fremsende en autoriseret Radio Medical optegnelse, så lægen sikres de nødvendige oplysninger for at kunne stille en så korrekt diagnose som muligt, og på denne baggrund iværksætte en behandling.  Både sygdomsbehandler og læge har journalføringspligt.

Ved alle tilstande, hvor der ikke er akut behov for hjælp, er det en fordel at anvende e-mail, da både læge og sygdomsbehandler herved har vedvarende dokumentation for behandlingsforløbet.
Dette vil også betyde, at risikoen for kø på telefonen mindskes væsentligt.
Men ved pludseligt opståede akutte tilstande (ABCDE-ustabile patienter, som f.eks. traumer, svære brystsmerter, bevidsthedssvækkede), ringer man naturligvis straks til RMD, og kan efterfølgende fremsendes Radio Medical optegnelsen.
Ved længerevarende, ikke akutte tilstande bør man tilstræbe, at henvendelserne sker i tidsrummet mellem kl. 0700 og 2200 UTC.

Den vagthavende læge vil i nattetimerne (dansk tid) være sovende, hvorfor kontakten primært skal foregå via telefon.
E-mails sendt i løbet af natten vil blive ekspederet morgenen derpå.
I den øvrige del af døgnet vil mailboxen blive tilset med 3-4 timers mellemrum og ellers på anfordring efter telefonisk opkald.

Hvis der er problemer med at opnå kontakt direkte til vagthavende læge, kontaktes Sydvestjysk Sygehus' information på telefon +45 79 18 20 00 med henblik på oplysning om alternativt telefonnummer til vagthavende læge.
Hvis der heller ikke på denne måde opnås kontakt, kan Lyngby Radio kontaktes på telefon +45 6663 4830.

I bestræbelserne på at optimere kvaliteten af RMD funktionen, opfordres vores samarbejdspartnere til at rapportere eventuelle problematiske kontakter på e-mail: marie.bohn.hamming@rsyd.dk med oplysning om dato, tidspunkt for kontaktproblemet.
Hvis man finder patientforløb uhensigtsmæssige eller har andre klager over RMD funktionen, vil RMD's ledende overlæge gerne underrettes.

Telefon: +45 75 45 67 66 | Telefax: +45 75 45 67 50 | E-mail: rmd@rsyd.dk