Om Radiomedical Danmark

RMD er et døgnbemandet tele-maritimmedicinsk serviceorgan, der varetages af et speciallægeteam på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg (SVS), og som altid kan kontaktes af dansk- og engelsktalende sygdomsbehandlere om bord på skibe fra handels- og fiskerflåde samt på færger, uanset hvor på verdenshavene, de måtte befinde sig.

De, som "sygdomsbehandlere" uddannede besætningsmedlemmer, er RMD lægens øjne, ører og hænder, og lægerne står til enhver tid klar med stor paratviden, råd og vejledning ved ulykker og sygdom om bord. SVS's samlede speciallægestab udgør et lægefagligt panel med stor specialmedicinsk og -kirurgisk viden indenfor alle sygdomsområder - en viden som den vagthavende RMD læge kan trække på i akutte situationer.

RMD lægerne har siden 1995 været den eneste danske lægegruppe, der har varetaget opgaven som de søfarendes "lægevagt" og RMD lægerne har gennem mere end 20.000 opkald fra danske søfarende høstet signifikant viden og erfaring indenfor maritimmedicinsk sygdomsbehandling.

RMD lægernes vision og mål er, sammen med Søfartsstyrelsen, Center for det Maritime Sundhedsvæsen, at skabe verdens bedste maritime telemedicinske sundhedsvæsen, der i videst muligt omfang matcher det landbaserede danske sundhedsvæsen, og vi er allerede nået langt i disse bestræbelser gennem det mangeårige samarbejde.

Telefon: +45 75 45 67 66 | Telefax: +45 75 45 67 50 | E-mail: rmd@rsyd.dk